دانلود نرم افزارهای استقرار استاندارد

نرم افزارهای رایگان شرکت ناظران یکتا  

1

نرم افزار استانداردهای جوشکاری برای استقرار استاندارد ایران ایزو 3834 (ویژه فرایندهای جوشکاری قوسی)       

 رایگان


2

نرم افزار استانداردهای سازه های فلزی برای استقرار استاندارد ایران ایزو 3834(ویژه سازندگان ساخت و نصب ساختمان  های سازه فولادی)                                                                           

رایگان

3

نرم افزار استانداردهای مخازن تحت فشار  برای استقرار استاندارد ایران ایزو 3834(ویژه سازندگان ساخت و نصب مخازن تحت فشار)                                  

رایگان

4

نرم افزار استانداردهای خطوط لوله انتقال در صنایع نفت و گاز برای استقرار استاندارد ایران ایزو 3834(ویژه سازندگان در ساخت و نصب خطوط لوله)                                                                    

رایگان

5

نرم افزار استانداردهای صنایع ریلی برای استقرار استاندارد ایران ایزو 3834(ویژه سازندگان در ساخت و نصب  لوکوموتیوها، واگن ها و قطعات ریلی)                                                                           

رایگان

6

نرم افزار استانداردهای لوله کشی در صنایع نفت و گاز برای استقرار استاندارد ایران ایزو 3834 (ویژه سازندگان در ساخت و نصب  لوله کشی تحت فشار)  

رایگان